Oferta


Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
- tworzenie planu kont,
- ewidencja kosztów i przychodów,
- ewidencja podatku od towarów i usług,
- ewidencja śr. trwałych,
- ewidencja wyposażenia,
- sporządzanie sprawozdań finansowych.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:
- ewidencja kosztów i przychodów,
- ewidencje i rejestry VAT
- ewidencja środków trwałych,
- ewidencja wyposażenia,
- ewidencja przebiegu pojazdu prywatnego.

Ryczałt ewidencjonowany:
- ewidencja przychodów,
- ewidencje i rejestry VAT,

Obsługa kadrowo-płacowa:
- przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika (umowy o pracę),
- prowadzenie akt osobowych pracowników,
- rozliczanie wynagrodzeń,
- ewidencje czasu pracy,
- sporządzanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych pracownika i członków ich rodzin,
- naliczenie składek i sporządzenie miesięcznych deklaracji ZUS,
- sporządzenie i rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło.

Prowadzenie rozliczeń z US i ZUS.
Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych (PIT, CIT).
Sporządzanie sprawozdań do GUS. Sporządzanie deklaracji PCC w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.
Pomoc w założeniu własnej firmy.
Przygotowanie wniosku VZM-1 – zwrot różnicy VAT za niektóre materiały budowlane.