Cennik


Biuro nie stosuje sztywnego cennika. Wynagrodzenie za usługi księgowe ustalane jest indywidualnie w zależności od prowadzonej działalności, ilości dokumentów księgowych oraz ilości zatrudnianych pracowników. Ustalona w trakcie negocjacji cena w ciągu roku podatkowym nie ulega zmianom.